Wiadomość
  • Polityka plików cookies

    Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Pliki cookie służą do autentyfikacji, nawigacji oraz innych funkcji.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ (01.09.2015)


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum.

2. Obiady wydawane są dla :

- uczniów wnoszących opłaty indywidualne

- uczniów, których dożywianie dofinansowuje GOPS

- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

3. Uczniowie korzystający z obiadów przychodzą do stołówki o wyznaczonej porze, zgodnej z harmonogramem, który jest ułożony w oparciu o plan lekcji poszczególnych klas.

4. Posiłki wydawane są w godz. 10:45-12:05.

5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

6. Pod  okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

7. W stołówce obowiązują karnety miesięczne. Każdy karnet powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. Zgubienie karnetu należy zgłosić do wychowawcy świetlicy.

8. Do dnia 10 każdego miesiąca  należy pokryć miesięczne koszty wykupienia obiadów w stołówce szkolnej. Brak wpłaty w  wyżej wymienionym terminie wiąże się z wykreśleniem z listy obiadowej w danym miesiącu.

9. Rezygnację z obiadów w nowym miesiącu należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia upływającego miesiąca.

10. W przypadku choroby i nieobecności dziecka w szkole należy niezwłocznie poinformować wychowawcę o długości zwolnienia / ile dni uczeń nie będzie korzystał ze stołówki szkolnej.

11. Osoby zainteresowane wykupem obiadów dokonują wpłaty u wychowawcy świetlicy.

12. Informacje o związane z odpłatnością za obiady zamieszczone są na gazetce szkolnej.

13. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się, utrzymania porządku, odnoszenia naczyń i sztućców do wyznaczonego miejsca.

14. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

15. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.

16. Po godzinie 12:00 za zgodą kucharza można wykupić jednorazowo posiłek.

17. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez uczniów odpowiadają finansowo rodzice  uczniów.

19. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia i żywności może spowodować skreślenie z listy żywionych.

Wychowawca świetlicy

Ewa Wójcik

 

ANEKS DO REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ (19.10.2015)

 

Zmianie ulega punkt 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku choroby i nieobecności dziecka w szkole, rodzic jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować wychowawcę świetlicy o długości zwolnienia / ile dni uczeń nie będzie korzystał ze stołówki szkolnej/. W przypadku braku takiej informacji pieniądze nie zostaną zwrócone.

Wychowawca świetlicy

Ewa Wójcik

 

 

 

 

 

 

Do góry ^ 

 

Copyrights © 2011 Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.