Wiadomość
  • Polityka plików cookies

    Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Pliki cookie służą do autentyfikacji, nawigacji oraz innych funkcji.

Regulamin

Regulamin przyznawania odznak Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka W Trąbkach Wielkich

Odznaka w kształcie litery „J” jest symbolem Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich i pochodzi od nazwiska Patrona. Wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym lub złotym. Na rewersie grawerowany jest kolejny nr „J-ki”. Otrzymują ją uczniowie, nauczyciele     i pracownicy szkoły a także osoby zaangażowane w pracę i działalność Gimnazjum według następującego regulaminu.

 

1. Wszyscy uczniowie klas I otrzymują „J-kę” w kolorze srebrnym 29 listopada na uroczystym apelu przygotowanym w dniu urodzin króla Polski Kazimierza Jagiellończyka.

2. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskują średnią ocen co najmniej 4,75, otrzymują dodatkowo KRÓLEWSKĄ „J-kę” z wygrawerowaną koroną.

3. Numery „J-ek” przyznawane są uczniom w kolejności alfabetycznej.

4. Numery „J-ki” KRÓLEWSKIEJ są przyznawane poczynając od najwyższej średniej do średniej 4,75.

5. „J-ki” przyznawane uczniom są numerowane, a numer wraz z nazwiskiem i własnoręcznym podpisem umieszczony jest w Księdze „J-ek”.

6. Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin otrzymują „J-ki” w kolorze srebrnym po dwóch latach, a zatrudnieni na ½ etatu po czterech latach pracy.

7. „J-ki” przyznawane  nauczycielom i pracownikom wręczane są w dniu 29 listopada.

8. „J-ki” przyznawane nauczycielom i pracownikom szkoły są numerowane, a numer wraz z nazwiskiem pracownika zapisywany jest w Księdze   „J-ek”.

9. Inne osoby nie zatrudnione w szkole, ale zaangażowane w działalność, pracę a także wspieranie Gimnazjum, mogą otrzymać w dowód uznania HONOROWĄ „J-kę”. Dla odróżnienia są one wykonane w kolorze złotym.

10. Honorowe „J-ki” przyznaje Rada Pedagogiczna, jeśli kandydat uzyska 2/3 głosów.

11. Kandydaci do honorowych „J-ek” mogą być zgłoszeni przez nauczycieli, rodziców, uczniów do 15 II.

12. Honorowe „J-ki” mogą być wręczone tylko osobom, których wkład pracy w rozwój Gimnazjum jest znaczący.

13. Wręczenie HONOROWYCH „J-ek” odbywać się będzie 4 marca. W dniu obchodów Patrona Gimnazjum.

14. Honorowe „J-ki” są numerowane a numer wraz z nazwiskiem będzie wpisywany do księgi „J-ek” w rozdziale HONOROWE „J-ki”.

15. Regulamin przyznawania odznak Gimnazjum w Trąbkach Wielkich uchwala Rada Pedagogiczna.

16. W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

17. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu 2/3 głosów.

18. Ustala się następujący wzór „J-ek”:

 

„J-ka” uczniowska

„J-ka” królewska „J-ka” nauczycielska
 

 

 

Do góry ^ 

 

Copyrights © 2011 Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.