Wiadomość
 • Polityka plików cookies

  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Pliki cookie służą do autentyfikacji, nawigacji oraz innych funkcji.

Boisko "Orlik"

Regulamin

Zasad korzystania z kompleksu
boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”

przy ulicy Sportowej w Trąbkach Wielkich

W imieniu Wójta Gminy Trąbki Wielkie, administratorem zespołu boisk sportowych

MOJE BOISKO-ORLIK 2012”

jest Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich.

Poniższy regulamin określa zasady i normy korzystania z kompleksu boisk.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

 1. Boiska są czynne w następujących terminach: a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Trąbki Wielkie,           poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 16.00, b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych (pozostałych mieszkańców gminy)          poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00, sobota godz. 14.00 - 19.00, niedziela godz. 14.00 - 19.00, c) w miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk.
 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 koordynuje pełniący opiekę nad kompleksem boisk „Moje boisko – Orlik 2012” - Animator Sportu w imieniu Administratora
 4. Osoby (grupy) korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora Sportu.
 5. Aby dokonać rezerwacji boisk należy złożyć wniosek u Animatora Sportu lub w sekretariacie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 2 czynny poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00
 6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń szatni – zlokalizowanych w budynku GOK. Za rzeczy pozostawione w szatni Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: używania butów piłkarskich typu Lanki z twardymi plastikowymi wypustami oraz Korków na wysokich metalowych czy plastikowych wkrętach oraz kolcach; wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy; zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; przeszkadzania w zajęciach lub grze; zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; wprowadzania zwierząt; korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu.; korzystania z boisk osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 8. Animator Sportu, w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; nakazać opuszczenie terenu boiska; wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 10. W trakcie trwania zajęć poza pkt 1 „a” regulaminu, uczestnicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni przez Administratora) i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 11. Odpowiedzialność za zajęcia pkt 1 „a” regulaminu ponosi nauczyciel prowadzący , a podczas pozostałych zajęć – trener, opiekun grupy lub Animator Sportu.)
 12. W przypadku korzystania przez Klub Sportowy lub grupy zorganizowane tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla pozostałych mieszkańców.
 13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu.
 14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 16. Grupa która zarezerwowała termin korzystania z boiska w trakcie nie pełnienia dyżuru przez Animatora Sportu, deleguje kierownika , trenera, opiekuna (osobę odpowiedzialną (dorosłą) po klucz od boiska i szatni, który znajduje się w portierni hali sportowej (poniedziałek – piątek w godzinach 16.00 – 21.00).
 17. Grupa po zakończonym treningu, grze powinna pozostawić po sobie porządek na boiskach i szatni (zgodnie z regulaminem korzystania z szatni) odnieść klucz z powrotem do portierni na hali sportowej.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
 

 

 

Do góry ^ 

 

Copyrights © 2011 Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.